در فروردین ماه 734 دستگاه خودرو به ارزش 15 میلیون دلار به کشور وارد شد


واردات 734 دستگاه خودرو در فروردین ماه به ارزش 15 میلیون دلار – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249231/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B7%DB%B3%DB%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1

بخوانید:  راهنمای خرید لوازم یدکی مزدا