در گردش فروش محصولات سایپا برای قرارداد الکرامه


بخشنامه فروش محصولات سایپا برای قرارداد الکرامه – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249172/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA

بخوانید:  فصلی جدید، مسیری نو؛ ام‌وی‌ام از ایکس 33 کراس رونمایی کرد