دو مانع اصلی توسعه صنعت معدن، ساخت و ساز و راهسازی است


دو مانع اصلی توسعه صنعت معدن، ساخت و ساز و خودروهای راهسازی – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248855/%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

بخوانید:  تعهد به سنت ها؛ فراری خودروی خودران نخواهد ساخت!