راه اندازی اتوبوس های برقی در کشور


آغاز به کار اتوبوس های برقی در کشور – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248763/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

بخوانید:  جدول قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی، چینی و خارجی - 28 فروردین 1403