راین R3 و باز هم افزایش قیمت!

خودرو راین R3، محصول شرکت خودروسازی راین باز هم با یک افزایش قیمت نجومی در اردیبهشت ماه 1402 مواجه شد. قیمت جدید راین R3: خودرو قیمت اسفند 1401 قیمت اردیبهشت 1402 راین R3 579 میلیون تومان 695 میلیون تومان

منبع: https://car.ir/news/26000-rayen-r3-price-increase-ordibehesht-1402

بخوانید:  بحران چند سال آینده تهران، فرونشست زمین است!
Срок регистрации extra service. Beyond monetary giveaways, the internet also provides a platform for educational giveaways. 為何等於投資.