رشد تولید سایپا در مردادماه با وجود خروج سه خودرو پر تیراژ از خطوط تولید

معاون برنامه ریزی جامع تولید گروه سایپا گفت: گروه خودروسازي سايپا در مردادماه سال جاری تعداد 32 هزار و 984 دستگاه توليد کرده كه اين تعداد در مقايسه با مدت مشابه سال قبل با تيراژ 26 هزار و 241 دستگاه به تعداد 6 هزار و 743 دستگاه بیشتر و با رشد 26 درصدی همراه بوده است.منبع