رشد قیمت سهام شرکت‌ های بیمه‌ ای در بازار سرمایه

البته بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد بیمه نوین با افزایش ۶.۶۴درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم به نماد بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۲۳ درصد رسید. این درحالی است که دیروز از ۲۵ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۳ شرکت قرمزپوش و نماد ۲۱شرکت سبزپوش شدند.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244649/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87بر این اساس روز سه‌شنبه بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد بیمه زندگی خاورمیانه با کاهش ۳.۷۵درصد اختصاص یافت و کمترین افت هم به نماد شرکت بیمه سامان با کاهش ۲.۴۴ درصدی رسید. ازسوی‌دیگر بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد بیمه البرز با افزایش ۶.۹۱درصد اختصاص یافت و کمترین رشد نیز به نماد بیمه اتکایی امین با افزایش ۰.۵۱درصد رسید.

بخوانید:  «توتال» برای «ایرباس» خودرو برقی سوخت‌ رسان ساخت