رشد ۹۵ درصدی مهارت کارکنان نمایندگی‌های ایران خودرو
منبع