رشد 107 درصدی فروش خودروسازان و قطعه سازان در فروردین


رشد 107 درصدی فروش خودروسازان و قطعات یدکی در فروردین – خبر خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249049/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B7%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87

بخوانید:  رونمایی از X33 کراس؛ محصول جدید MVM در ایران