رشد 40 درصدی در فروش جهانی خودروهای الکتریکی و هیبریدی در سال 2023


رشد 40 درصدی فروش جهانی خودروهای الکتریکی و هیبریدی در سال 2023 – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248686/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3

بخوانید:  ماموت پلاس؛ بازوی نوآوری گروه ماموت