روزنامه دنیای خودرو – شماره 1863


روزنامه دنیای خودرو – شماره 1863

منبع: https://www.donyayekhodro.com/newspaper/244438/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1863

بخوانید:  قیمت فروردین ماه محصولات کرمان موتور اعلام شد (اصلاحیه)