روغن هیدرولیک: راهنمای جامع انواع، کاربردها و نکات انتخاب

روغن هیدرولیک: راهنمای جامع انواع، کاربردها و نکات انتخاب

روغن هیدرولیک یک مایع حیاتی در سیستم های هیدرولیک است که به آنها قدرت و کارایی می دهد. روغن هیدرولیک دارای عملکردهای زیادی مانند انتقال قدرت، روانکاری اجزا، خنک کردن سیستم و محافظت از قطعات در برابر سایش است. بدون این روغن، ماشین آلات …

منبع: https://car.ir/news/28262-hydraulic-oil-guide

بخوانید:  مدیر عامل گروه بهمن: تکریم مشتری اولویت اصلی ما در بهمن است