رونمایی از اولین اتوبوس دو طبقه گردشگری شمال


رونمایی از اولین اتوبوس توریستی دو طبقه در شمال – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249399/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-2-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84

بخوانید:  لزوم توجه به مقوله کیفیت در واردات خودروهای برقی