“زامیاد”؛ رهبر جدید گروه خودرو شوید


“زامیاد”؛ رهبر جدید گروه خودرو شوید – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249238/%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

بخوانید:  پیش فروش ایران خودرو ویژه اولویت های دوم سامانه یکپارچه