زمان حل مشکل متقاضیان طرح خودروی فرسوده مشخص شد

رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو های فرسوده اعلام کرد که در اوایل هفته آینده مشکل متقاضیان طرح جایگزینی خودرو های فرسوده بر طرف می شود. با توجه به اینکه تمام اقشار جامعه قادر به تعویض خودرو یا خرید خودروی جدید نیستند، دولت برنامه‌ی…

منبع: https://car.ir/news/26526-when-exhausted-cars-system-problem-will-resolve