سایپا “SL03 EV-R”; پیشرو در سدان های برقی چانگان است


سایپا “SL03 EV-R”; خودروی پیشرو در سدان های برقی، چانگان – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248672/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-SL03-EV-R-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86

بخوانید:  مذاکره بورس با وزارت صمت درباره عرضه مجدد خودرو