سخنگوی سازمان تعزیرات خودروسازان را به تولید خودروهای ناقص متهم کرد

محمدعلی اسفنانی درباره امکان شکایت خودرویی مردم به سازمان تعزیرات اظهار کرد: «پرونده‌های خودرویی شامل عدم تحویل براساس زمان موردنظر است که حدود 30هزار پرونده در یک مقطع تشکیل و حکم آن صادر و اجرایی شد.»

وی افزود: «عدم انجام تعهد در تحویل خودرو مستقیما باید در دستگاه قضا مطرح شود و دیگر پرونده‌ها به تعزیرات ارجاع می‌شود ازجمله امتناع از عرضه خودرو که اخیرا حدود 4هزار خودرو در یکی از استان‌ها احتکار شده بود.»

اسفنانی با بیان اینکه 4 هزار دستگاه به مردم واگذار شده است و کماکان این روال ادامه دارد، ادامه داد: «هرکجا مشاهده کنیم خودرو دپو شده است و به مردم ارائه نمی‌شود، وارد عمل می‌شویم.»
وی با اشاره به اینکه برای برخی خودروها نیز مشکل استاندارد و پلاک مطرح شده بود، افزود: «4هزار خودرو در چرخه تحویل قرار گرفت.»

سخنگوی سازمان تعزیرات اظهار کرد: «اگر گزارشی مبنی‌بر دپو خودرو برسد، مراجعه کرده و با کشف تخلف، رسیدگی شده و الزام می‌شود خودروهای مردم در نوبت واگذاری قرار بگیرند.»

اسفنانی درباره دلایل دپوی خودرو هم گفت: «در یک مورد که شخصا وارد عمل شدم و مساله را مورد رسیدگی قرار دادم، رقم بسیار بالایی از خودروها را در انبار دیدیم و خودروساز نیز ادعا می‌کرد قطعات ناقص هستند.»

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/246411/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85

بخوانید:  موتور نمایشگاه خودرو تهران 1402 استارت خورد