سفر طولانی مدت با سیستم باتری Ultium جنرال موتورز


سفرهای دوربرد با سیستم باتری اولتیوم جنرال موتورز – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248997/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-Ultium-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B2

بخوانید:  روزنامه دنیای خودرو - شماره 2114