سهم بخش خصوصی در تولید و عرضه خودرو افزایش یافت


افزایش سهم بخش خصوصی در تولید و عرضه خودرو – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249093/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

بخوانید:  هشدار به واردکنندگان خودروهای برقی