سیاست این وزارتخانه واگذاری سهام ایران خودرو است


سیاست این وزارتخانه واگذاری سهام به ایران خودرو است – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249001/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

بخوانید:  ابتکار تویوتا و فوگرید برای مقرون به صرفه تر کردن شارژ خودروهای الکتریکی