شاهکار های ایران خودرو تمامی ندارد؛ پارس بهینه رونمایی شد!

وب سایت خودرو با هدف اطلاع رسانی در حوزه خودرو در آذر 92 فعالیت خود را آغاز نموده است. سعی بر آن بوده که مرجعی برای اطلاعات و مشخصات فنی خودروهای داخل ایران باشیم و بتوانیم به صورت تخصصی مقایسه، قیمت، تست و بررسی خودرو‌ها را انجام بدهیم. همواره پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما خواهیم بود.

منبع: https://car.ir/news/26584-ikco-new-miracle-pars-behine

درباره سایت 

خودرو
بخوانید:  ورود تعزیرات؛ 11 هزار خودرو طی 10 روز عرضه می شود!