شرایط بازار ارز، واردات خودروهای فرسوده را منتفی کرد


شرایط بازار ارز مانع از واردات خودروهای فرسوده می شود – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248819/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

بخوانید:  همزمانی تعاملات سایپا با فولاد مبارکه با افزایش 100 درصدی تولید خودرو