شرایط جدید فروش Dayon Y7 با قیمتی تایید نشده


شرایط جدید فروش Daion Y7 با قیمت نامشخص – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248849/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86-Y7-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C

بخوانید:  تفاهم‌نامه همکاری برای تولید مشترک خودرو اقتصادی منعقد شد