شرایط فروش کشنده دیما (تیر و مرداد 1402)

شرایط فروش کشنده دیما (تیر و مرداد 1402)

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245281/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1402

به گزارش «اخبار خودرو»،در این فروش قیمت کشنده دیما ۴۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بیان شده است. پیش پرداخت اولیه برای این کشنده ۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد شروع ثبت نام این محصول در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۲ می باشد. تکمیل وجه مرحله اول یک فقره چک به مبلغ ۸.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مورخه ۱۴۰۲.۰۶.۱۱ و تکمیل وجه مرحله دوم یک فقره چک به مبلغ ۸.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مورخه ۱۴۰۲.۰۷.۱۱ می باشد. باید بیان کنیم که موعد تحویل هفته چهارم آبان ماه ۱۴۰۲ است.

جزئیات شرایط فروش:

بخوانید:  انتظار بازار برای افت بهای شدید خودروهای خارجی