شرایط فروش Fidelity Prime و Prestige (آوریل 1403)

برای گزارش دادن «اخبار خودرو»به استناد بخشنامه شماره 1402/1122 مورخ 04/02/1402 به اطلاع متقاضیان و اشخاص مورد تایید می رساند، امکان تکمیل فرآیند ثبت نام خودروهای فیدلیتی برای برخی از متقاضیان سامانه یکپارچه عرضه خودروهای خانگی (سامانه عادی) مطابق اولویت های اعلام شده که به صورت الکترونیکی توسط وزارت امنیت در زمستان ارائه می شد سال 1402 ه. همچنین در این مرحله از ثبت نام در صورت تمایل متقاضیان امکان انتخاب محصولات با توجه به توانمندی های شرکت و مطابق جدول شماره 1 وجود دارد و بر این اساس متقاضیان می توانند از ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 05/01/1303 وجه الکترونیکی خودرو را پرداخت نمایند. تا نیمه شب دوشنبه 01/201403. شایان ذکر است مدت فوق به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.

شرایط فروش:

شرایط فروش Fidelity Prime و Prestige (آوریل 1403)

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248550/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%98-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-1403

بخوانید:  جاده پر پیچ و خم برای حذف دلالان خودرو