شروع فروش نقدی و اقساطی دو محصول شرکت کرمان موتور


فروش نقدی و اقساطی دو محصول شرکت کرمان موتور آغاز شد – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249141/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1

بخوانید:  KMC XT1856، قاتل قدرتمند جدید بازار