شماره‌ گذاری خودروها توسط خودروسازان با پرداخت ۱.۵درصد مبلغ خودرو

ما همچنان منتظر دریافت اطلاعات سایر تولیدکنندگان براساس ساختار اعلامی هستیم. بر این اساس تولیدکنندگان مکلفند در اسرع وقت نسبت‌به ارائه اطلاعات درخواستی اقدام کنند تا پس از صحت‌سنجی توسط ستاد به پلیس راهور برای شماره‌گذاری معرفی شوند.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244863/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B1-%DB%B5%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

بر اساس قانون، ستاد ملکف است در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان لازم، ۱.۵ درصد مبلغ هر خودرو را برای صدور مجوز شماره‌گذاری دریافت کند.

در این مرحله اطلاعات ۱۹ شرکت شامل ۳۷هزار وسیله نقلیه اعم‌از خودروهای سواری، تجاری و موتورسیکلت به پلیس راهور ارسال شده است.

با ایجاد ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده و راه‌اندازی سامانه جدید، به همه تولیدکنندگان خودرو اعلام شده است از ۱۰خرداد از واریز هرگونه وجه به حساب صندوق و خارج از فرآیند ستاد خودداری کنند و در صورت واریز پس از تاریخ مذکور، ستاد هیچگونه مسوولیتی در قبال شماره‌گذاری محصولات تولیدی نخواهد داشت.

مهران سالاریه * در پی ابلاغ اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو و به‌دلیل عدم تشکیل ستاد نوسازی و سامانه جدید آن، دفتر خودرو وزارت صمت در نامه‌ای به تولیدکنندگان خودرو از آنها خواست مبلغی را به‌عنوان علی‌الحساب به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز کنند.

بر این اساس نخستین سری تولیدکنندگانی که قبل از تاریخ مذکور مبالغی را به حساب صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت واریز کرده بودند و باتوجه به اینکه پارکینگ‌های آنها از خودروهای تولیدی پُر شده بود، پس از غربالگری لازم برای دریافت مجوز شماره‌گذاری به پلیس راهور معرفی شدند.

بخوانید:  هیچ کس مسئول افزایش بیش از حد قیمت کارخانه یک وسیله نقلیه نیست

همه تولیدکنندگان به منظور شماره‌گذاری وسائل‌نقلیه خود باید نسبت‌به ایجاد کاربری در سامانه نوسازی ناوگان وزارت صمت اقدام و نسبت‌به ارائه آمار تولید خود در بازه های مد نظر شامل هفتگی، ماهانه و فصلی اقدام کنند.