صادرات قطعات به روسیه نیز با چالش تحریم مواجه است


صادرات قطعات یدکی به روسیه نیز با چالش تحریم مواجه است – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248702/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

بخوانید:  اعلام قیمت اولیه ۶ مدل خودرو وارداتی