صادرات محصولات سایپا در سال جاری سه برابر می شود


صادرات محصولات سایپا در سال جاری سه برابر می شود – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249043/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

بخوانید:  موانع پشت پرده واردات خودرو