صدور مجوز واردات اتوبوس فرسوده

صدور مجوز واردات اتوبوس فرسوده

معاون اول رئیس جمهور از تصویب هیات وزیران برای اجازه ثبت درخواست واردات 2000 اتوبوس بین شهری فرسوده کمتر از 5 سال خبر داد. آقای محمد مخبر، معاون اول نخست وزیر، مصوبه 26 اردیبهشت برای اجازه ثبت نام را تایید کرد.

منبع: https://car.ir/news/28276-used-bus-import-import-is-free

بخوانید:  قیمت جدید هایما 8S از سوی ایران خودرو مشخص شد