طرح تبدیل حواله های ایران خودرو به محصولات دیگر (فروردین 1403)


طرح تبدیل حواله های ایران خودرو به محصولات دیگر (فروردین 1403 هجری قمری) – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248681/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-1403

بخوانید:  ساعت فعالیت مراکز معاینه فنی تغییر کرد؟