طرح جدید پیش فروش کوییک GX (مهر 1402)

به گزارش «اخبار خودرو»،پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی به اطلاع نمایندگیها و متقاضیان حائز شـرایطی که در طرح عادی سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی در خرداد ماه سال جاری نسبت به ثبـت نـام اولیـه خـودرو کوییـک GX اقدام نموده و اولویت بهار 1403 تعیین و در تاریخ 1402/07/29 پیامک به ایشان ارسال گردیده میرساند، امکان واریـز وجـه و ثبـت نام مطابق شرایط ذیل اعلام می گردد.

شرایط پیش فروش:

طرح جدید پیش فروش کوییک GX (مهر 1402)

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/246481/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-GX-%D9%85%D9%87%D8%B1-1402

بخوانید:  افتتاح دفتر مرکزی جدید «کانتیننتال» در هانوفر