طرح پیش فروش کوییک S شرکت سایپا (مرداد 1402)

به گزارش «اخبار خودرو»،پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی به اطلاع نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایطی که در طرح عادی سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی در خرداد ماه سال جاری نسبت به خودرو کوییک اس اقدام نموده و اولویت ایشان پاییز و زمستان 1402 تعیین و در تاریخ 1402/04/29 پیامک به ایشان ارسال گردیده می رساند، امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل اعلام می گردد.

جزئیات فروش:

طرح پیش فروش کوییک S شرکت سایپا (مرداد 1402)

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245279/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-S-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1402

بخوانید:  خودرو های مزایده ای بدون پلاک پذیرش معاینه فنی می گیرند