عبور مستقیم، پروژه بهبود و محصول جدید؛ راهکارهای جهش کیفیتبه گزارش پایگاه اخبار خودرویی ایران به نقل از ایکوپرس، منوچهر منطقی، در حاشیه نمایشگاه تهران هوشمند با بیان این‌که در سیاست گذاری های صورت گرفته، دوباره به سمت استفاده از سوخت گاز می‌رویم، اظهار کرد: برای رفتن به سمت استفاده از خودروهای گازسوز، چند راه حل بسیار مهم وجود دارد که باید بر روی آنمنبع