عرضه کامیون فورس 6 تن با قیمت کارخانه در بورس


عرضه کامیون 6 تنی فورس به قیمت کارخانه در بورس – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249234/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DB%B6-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3

بخوانید:  شرایط جدید ثبت نام طرح جایگزینی خودرو های فرسوده اعلام شد