فالکون وارد هوش مصنوعی برای خودروهای الکتریکی شد


Falcon در حال حرکت به سمت هوش مصنوعی برای خودروهای الکتریکی است – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248772/%D9%81%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA

بخوانید:  سومین نمایندگی خدمات پس از فروش لامار در تهران تجمیع شد