فرار شورای رقابت از تهدیدات سیستم یکپارچه؟

فرار شورای رقابت از تهدیدات سیستم یکپارچه؟

شورای رقابت در آخرین تصمیم خود شکایت های مربوط به تعویض خودروهای تحویلی با سامانه یکپارچه را قابل قبول این شورا نیست. طی چند ماه گذشته، تغییر مدل خودروهای تحویلی به سیستم یکپارچه عرضه خودرو توسط خودروسازان، باعث شکایات بسیاری از سوی مشتریان و…

منبع: https://car.ir/news/28181-competition-council-escapes-solid-system-sales

بخوانید:  طرح پیش فروش شاهین ویژه سامانه یکپارچه