فروش کامیون باری Inroads با قیمت جدید (فروردین 1403)


فروش وانت Inroads با قیمت جدید (فروردین 1403) – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248750/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-1403

بخوانید:  قیمت خودرو کوییک GX-L از سوی سایپا اعلام شد