قاب دوچرخه با کمک نانومواد تولید شده است


تولید لاستیک دوچرخه با استفاده از مواد نانو – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249159/%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

بخوانید:  نخستین طرح فروش فوق العاده KMC T9 + جزئیات