قاتل دیما به قیمت نامشخص فروخته شد (مه 1403)


ماشین دیما به قیمت نامشخص فروخته شد (اردیبهشت 1403) – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249142/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-1403

بخوانید:  آیا سانتافه نفس نفس می زند؟ زمان تعویض پمپ روغن سانتافه فرا رسیده است!