قصد دارم خودرو سدانم را تیونینگ کنم و از میان پیشرانه‌های هوندا، تویوتا، مزدا، کیا و هیوندای کدام‌یک قابلیت ارتقای بیشتر و استهلاک کمتری دارند؟


قصد دارم خودرو سدانم را تیونینگ کنم و از میان پیشرانه‌های هوندا، تویوتا، مزدا، کیا و هیوندای کدام‌یک قابلیت ارتقای بیشتر و استهلاک کمتری دارند؟ – اخبار خودرو<br />  • ایران خودرو

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244256/%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244256/%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7