(قصه های مجید خان محمدی) کامیون رادیو – قسمت پنجم


(قصه های مجید خان محمدی) رادیو کامیون – قسمت پنجم – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248954/%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-5

بخوانید:  طرح بازدید رایگان تابستانه شرکت ماموت خودرو