قیمت جدید احترام 2 (اردیبهشت 1403 هجری قمری) اعلام شد.


قیمت جدید Respect 2 (اردیبهشت 1403) اعلام شد – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248948/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%BE%DA%A9%D8%AA-2-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-1403

بخوانید:  اتوبوس های برقی برای ورود به ناوگان پایتخت در اولویت هستند