قیمت گذاری اجباری منجر به خروج نقدینگی از بورس شد


قیمت گذاری دستوری منجر به خروج نقدینگی از بورس شد – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249003/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

بخوانید:  واگذاری اولین خودروهای وارداتی گروه خودروسازی سایپا به متقاضیان