لاماری هیبرید وارد بازار شد + قیمت


لاماری هیبریدی وارد بازار شد + قیمت – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249133/%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

بخوانید:  تولید ۲۸هزار و ۵۶۳ دستگاه خودرو تجاری