ماشین حساب مهندسی

اما پیشرفت بزرگ بعدی ازآن شرکت کاسیو شد. حق ثبت اختراع دوم در سال 1878 به ویلگود تئوفیل اودنرِ سوئدی برای ماشینی با طراحیِ مشابه بالدوین داده شد. اولین حق ثبت اختراع ماشین حساب در سال 1875 به فرانک استیفن بالدوین آمریکایی اعطا شد. شکل گیری ایدهی اختراع ماشین حساب، ارتقا و تکمیل آن حدود 4000 سال طول کشید. تا سرانجام ماشین حساب در فرم و شکل امروزی به دست ما برسد. در واقع آنها تجربیات منتشر شده از بابیج در سال 1834 را مبنای کار خود قرار دادند و با تکمیل طراحی های او، ماشین حساب بزرگی برای ایجاد جدولهای لگاریتمی ساخت. بعد از آن تا دههی 1960 ماشین حسابهای مکانیکی به عنوان دستگاههای محاسباتی رومیزی رواج بیشتری یافتند. هنگامی که اپراتور از این حد عبور کرد، او مجبور بود حلقه ای از برنج را در انگشت خود قرار دهد تا به او یادآوری کند چه تعداد رقمی انجام داده است. ماشین حساب، یک ماشین محاسباتی است که هدف آن انجام محاسبات ریاضی تحت هدایت مستقیم انسان میباشد.

اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد سایت بی درایو بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

این پیشرفت باعث شد تا در دهه بعد از آن مرز میان کامپیوترهای جیبی و ماشینحسابهای گرافیکی چندان مشخص نباشد. نقاشیهای او از ماشین تا اواسط دههی 1960 گم شده بودند، تا اینکه یک تکه کاغذ که نقاشی او از ماشین حساب بود، بین کتاب یکی از دوستانش پیدا شد. یکی از اولین نمونههای آن ماشین حساب دالتون بود که شامل 10 کلید بود و بعدها توسط شرکتهای زیادی تولید شد. در هنگام محاسبه با چرتکه، از سمت راست ارقام اولین عدد مورد نظر را وارد میکنیم. این مدل ماشین حسابها تا دهه 1970 و جایگزینی ماشین حسابهای الکترونیکی همچنان مورد استفاده بودند. ظاهرا اولین وسیله شمارش که به عنوان ماشین حساب استفاده میشد چوب خط بابلی بوده است. آنها چوب خط هایی از جنس بامبو، عاج و آهن را در کیسههای خود حمل میکردند تا در هنگام شمارش از آنها استفاده کنند. صفحه کلیدهای آنها از اعداد 1 تا 9 کامل بودند و همچنین یک کلید پاککننده هم داشتند.

بخوانید:  نقد و بررسی خودرو آلفا رومئو 4C لایو کار | bedrive
با خم شدن انگشتان در مفاصل آنها و استفاده از انگشت اشاره و انگشت شست برای نشان دادن مضربها 10، میتوان ترکیب اعداد را نشان داد. تفاوت موتور تفاضل و موتور تحلیلی این است که اولی فقط تعداد معینی از عملکردها را که در ماشین تعبیه شدهاند انجام میدهد، درحالیکه دومی میتواند برای حل تقریبا هر معادلهی جبری برنامه ریزی شود. اعمال جمع تفریق در آن به صورت مستقیم و ضرب و تقسیم توسط جمع و تفریق های متعدد انجام میشد. این دستگاه عمل جمع، تفریق و به کمک چرخ دنده هایی جداول ضرب از پیش تعیین شده را انجام میداد. سادهترین ماشین حسابها عملیات اصلی ریاضی (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) را انجام میدهند، در حالیکه نمونههای پیشرفتهتر که در تاریخ ماشینهای محاسباتی نسبتا جدید هستند و به ماشین حساب مهندسی معروفند، محاسبات پیچیدهتری مثل توابع مثلثاتی، انتگرال، مشتق و حل چند جملهای ها، رسم نمودار و خیلی موارد دیگر سایت بی درایو را انجام میدهند. تا دهه 1940 “کامپیوتر” انسانی بود که محاسبات را انجام میداد، احتمالا به وسیله ماشین حساب های مکانیکی یا الکترومکانیکی و یا افزودن ماشین های دیگر. اما به وسیلهی ماشین حساب مهندسی آنلاین دیگر نیازی به داشتن ماشین حسابهای جیبی گرافیکی و یا نصب نرمافزار خاصی در گوشی و یا تبلتتان ندارید.

شیکارد، یک پروفسور آلمانی، و یک وزیر پروتستان احتمالا اولین کسانی بودند که در دههی 1620 ماشین حساب ایجاد کردند. این ماشین به عنوان اولین ماشین حساب مدرن در نظر گرفته میشود. شرکت هیولت پاکارد اولین ماشین حساب جیبی که دارای عملگرهای علمی و میتوانست جایگزین خطکش محاسباتی باشد را در سال 1972 روانهی بازار کرد. لایبنیتز، ریاضیدان آلمانی، در سال 1671 دستگاهی اختراع کرد که عمل جمع و ضرب را انجام میداد. مدل سوم تسوزه ( که در سال 1941 به پایان رسید) نه تنها قابل برنامهریزی بود بلکه همهی عملهای جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، پیدا کردن ریشه مربع ها و تبدیل اعداد اعشاری به باینری و بلعکس را انجام میداد. این یک چرتکه نیست، بلکه شکلی اولیه از چرتکه است. با استفاده از این دستگاه او توانست مضربی از π تا 29 رقم اعشار را محاسبه کند. ریاضیاتی که ما در زندگی روزمره استفاده میکنیم، اعشاری، بر اساس 10 رقم است.

بخوانید:  خرید و فروش و قیمت آلفارومئو امروز | bedrive