ما خودروساز نیستیم، مجموعه‌ساز هستیم

حمدباقر قالیباف افزود: باید فرصت را فراهم کنیم زیرا رشد اقتصادی ما براساس تولیدی است که انجام می‌دهیم اما همینجا این نکته را نیزعرض کنم اگر حمایت از تولید و تسهیل‌گری برای تولید، جنبه رانت به تولید بدهد و این رانت مشروط، محدود ‌و سازمان‌دهی شده نباشد و خروجی هم نداشته باشد، ظلم به تولید است؛ مصداق روشن این کار صنعت خودرو کشور است.

وی تصریح کرد: این مساله، صنعت خودرو را از رقابتی شدن خارج کرد. این همه رانت هم داده شده اما امروز این حوزه از جهت کیفیت، کمیت و دیونی را روی دست بیت المال گذاشته است.

ازیک‌سو زیان انباشته و ازسوی‌دیگر هر خودرویی که تولید می‌کنند و می‌فروشند و همچنین قیمتی که شورای رقابت تعیین می‌کند، به‌نوعی رانت است. بعد هم قرعه‌کشی می‌کنیم و خودرو رامی‌فروشیم این‌ها اشکالات جدی هستند.

وی افزود: آنچه گفته شد، نظر شخصی است، این‌ها را به عنوان نظر مجلس شورای اسلامی نگذارید زیرا آنچه در قانون می‌آید نظر مجلس شورای اسلامی است و تبدیل به قانون می‌شود و بقیه بحث‌های کارشناسی است. ما امروز خودروساز نیستیم، مجموعه‌ساز هستیم، امروز اگر بخواهیم یک پلت‌فرم خوب خودرو تولید کنیم که بتواند با دنیا رقابت کند، حدود ۲ میلیارد دلار هزینه دارد.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/247139/%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

بخوانید:  جزئیات و مراحل دقیق ثبت نام خودرو در مرحله دوم سامانه یکپارچه