مجموعه ای از خودروهای کلاسیک فولکس واگن; از بیتل تا گلف و تیپ 2


مجموعه ای از خودروهای کلاسیک فولکس واگن; از بیتل تا گلف و تیپ 2 – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249289/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%DA%A9%D8%B3-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%DA%AF%D9%84%D9%81-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE-%DB%B2

بخوانید:  عرضه اقتصادی ترین خودروی اتوماتیک کشور توسط گروه سایپا