مجید حبیبی مدیر عامل هولدینگ افق شد 

در سابقه مجید حبیبی مدیر عاملی شرکت های مهندسی و توسعه سروک آذر(SAED)، شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی(OEID) ، عضویت در هیئت مدیره و مدیر پروژه در شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت نیز دیده می شود.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244341/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D9%88%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B4%D8%AF

به گزارش اخبار خودرو ، این هلدینگ‌ در راستای یکپارچه سازی و هم افزایی توان مهندسی و عملیاتی شرکت های گروه افق سازماندهی شده است.

شایان ذکر است شرکت های توسعه صنعت ایران افق (IOID) و کاریان کیش (KKC) و همچنین شرکت افق انرژی‌ به عنوان شرکت اکتشاف و تولید از شرکت های مهم زیر مجموعه این هلدینگ هستند.