مذاکره با دو شرکت خصوصی تولیدی اتوبوس برای ارائه خدمات اتوبوس برقی


مذاکره با دو شرکت خصوصی اتوبوس سازی برای ارائه خدمات اتوبوس برقی – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249164/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C

بخوانید:  حرکت بی ترمز بازار در سرازیری قیمت‌ها